Odpady pochodzenia rolniczego

Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych (folia, opakowania po nawozach, agrowłóknina, sznurki oraz opony rolnicze)

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r poz. 2010 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy Łosice zamieszcza informację dotyczącą adresów punktów zbierania folii, opakowań po nawozach, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych, jeżeli na obszarze gminy położone są gospodarstwa rolne.

Podmiot Adres Kontakt 
EAST-ECO Daniel Czyżak ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie 508-215-926
SEB-MAX Jarosław Łęczycki Kobylany Górne, 15, 08-307 Repki 505-296-392
798-232-921
Green-Land Łazy 292A, 21-400 Łuków 515-901-946
503-105-787

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony