Obwieszczenia, ogłoszenia i komunikaty

Pierwsza rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 w Łosicach

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza pierwszą rekrutację dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 w Łosicach, ul. Św. Stanisława 1, 08-200 Łosice.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na zasadach określonych w Regulaminie pierwszej rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 w Łosicach.

Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  1. Pani Urszula Konewko – przewodnicząca Komisji
  2. Pani Małgorzata Księżopolska – członek
  3. Pani Ewa Łęczycka – członek.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się w poniżej ustalonych terminach:

  1. od 24 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r. – składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie o Żłobka;
  2. od 10 czerwca 2024 r. do 11 czerwca 2024 r. – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów;
  3. 12 czerwca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  4. od 13 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. – uzupełnianie dokumentów przez rodziców dzieci niezakwalifikowanych;
  5. od 17 czerwca 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Żłobka w postaci pisemnego oświadczenia;
  6. 25 czerwca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony