Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego: Wakacyjny wyjazd w góry dla uczestników Świetlicy Środowiskowej POZYTYW 2021.

 

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach informuje o złożeniu przez Fundację Pozytyw oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: Wakacyjny wyjazd w góry dla uczestników Świetlicy Środowiskowej POZYTYW 2021.

Termin i forma zgłaszania uwag:

  • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 19.07.2021 r.,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Łosicach, ul. Józefa Marszałka Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice
  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalosice.pl

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony