Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego

Lp.  Imię i nazwisko  Funkcja 
1.  Marzanna Izdebska Przewodnicząca 
2. Mirosław Dymowski Zastępca Przewodniczącej
3. Anna Kozioł Członek
4. Karol Kordaczuk Członek
5. Barbara Szymaniuk Członek
6 Roman Kasprowicz Członek
7. Mariusz Zacharczuk Członek

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony