Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2021 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice przedstawia Radzie Miasta i Gminy Łosice Raport o stanie miasta i Gminy Łosice za rok 2021.

W debacie nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Łosice, najpóźniej w przeddzień sesji.

Sesja, na której będzie rozpatrywany Raport  o stanie Miasta i Gminy Łosice odbędzie się 18 lipca 2022 roku o godz. 14:30.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony