Wykazy i przetargi nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Łosicach przy ul. Sosnowej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Łosicach przy ul. Sosnowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3767 o powierzchni 0,0501 ha, stanowiącej własność Gminy Łosice. Księga wieczysta nr SI2S/00008958/3, wolna od obciążeń.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony