Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami

Wykaz podaje się do wiadomości publicznej od dnia 02.08.2022 r. do dnia 23.08.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łosice https://gminalosice.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.gminalosice.pl.

Wykaz stanowi załącznik do zarządzenia RMiG.120.61.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony