Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1294 z działką sąsiednią nr 1295

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony