Skarbnik Miasta i Gminy

Zdjęcie przedstawiające Skarbnik Gminy Martę Stasiuk

Marta Stasiuk posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne uzyskane na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, potwierdzone Certyfikatem Księgowym wdanym przez Ministra Finansów, to 12-letni staż pracy w księgowości jst., w tym 3 lata pracy na stanowisku skarbnika.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony