Urzędowe

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów

Łosice, dnia 2 listopada 2021 r.

ZO.4431.108.2021

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli na rok 2021 oraz statystyczną liczbę uczniów:

  1. Podstawowa miesięczna kwota dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Łosice wynosi – 923,81 zł,
  2. Podstawowa miesięczna kwota dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta i Gminy Łosice wynosi – 692,86 zł,
  3. Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice pomniejszona o liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi – 319.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
(-) Mariusz Kucewicz

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony