Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do CEEB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że do 30.06.2022 każdy właściciel bądź zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej – czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Wtedy deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.

W formie papierowej – wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć we właściwym urzędzie.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracja zawierać będzie takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu na adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach
  • numer telefonu i adres e-mail właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych na stronie internetowej:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony