Urzędowe

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2022 roku

Łosice, dnia 7 marca 2022 r.

ZO.4431.20.2022 

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli na rok 2022 oraz statystyczną liczbę uczniów:

  1. Podstawowa miesięczna kwota dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Łosice wynosi – 788,04 zł,
  2. Podstawowa miesięczna kwota dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta i Gminy Łosice wynosi – 591,03 zł,
  3. Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice pomniejszona o liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi – 319 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 
(-) Mariusz Kucewicz 

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony