Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2022 roku

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli na rok 2022 oraz statystyczną liczbę uczniów

 

  1. Podstawowa miesięczna kwota dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Łosice wynosi – 917,94 zł,

 

  1. Podstawowa miesięczna kwota dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta i Gminy Łosice wynosi – 688,45 zł,

 

  1. Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice pomniejszona o liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi – 319.

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony