Wykazy i przetargi nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 2 lat części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1356/2 o powierzchni 0,8600 ha

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

tel. kom. 83 357 27 01

sekretariat @ gminalosice.pl

Powrót na początek strony